15k Formentera Night Run

Avís legal

  1. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, https://www.15kformenteranightrun.com/, (d’ara endavant, lloc web) l’ostenta: Talentum Motor SL, proveïda de NIF: B97896096 amb les següents dades registrals: , el representant del qual és: 15K Formentera Night Run, i les dades de contacte del qual són:

Adreça: C. de Muñoz Degrain, 3 València, 46003. Espanya

Telèfon de contacte: 963 912 631

Correu de contacte: info@15kformenteranightrun.com

  1. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: el lloc web

L’objecte d’aquestes condicions generals d’ús (d’ara endavant, condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte d’aquestes Condicions s’entendrà com a Lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de manera estàtica com de manera dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que ofereixi als Usuaris, si escau (d’ara endavant, Serveis).

15K Formentera Night Run es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment 15K Formentera Night Run pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc web o l’accés a aquests.

L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït, sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

L’ús d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i l’ús del Lloc web, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seues ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Atesa la rellevància del que s’ha esmentat anteriorment, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.

El Lloc web de 15K Formentera Night Run proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seua responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per 15K Formentera Night Run sense que sigui contrari al que es disposa en aquestes Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per 15K Formentera Night Run per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de manera immediata 15K Formentera Night Run sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de cancel·lar-lo immediatament.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa iniciar cap mena de relació de caràcter comercial entre 15K Formentera Night Run i l’Usuari.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions. Per tant, aquest Lloc web de 15K Formentera Night Run no es dirigeix a menors d’edat. 15K Formentera Night Run declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

15K Formentera Night Run no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. 15K Formentera Night Run farà tot el possible per al bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc web, estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas 15K Formentera Night Run serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, que inclouen, però no es limiten, a aquells ocasionats als sistemes informàtics o a aquells provocats per la introducció de virus.

15K Formentera Night Run tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

  1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc web de 15K Formentera Night Run posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, enllaços, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web que pertanyen i/o que estan gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d’accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.

15k Formentera Night Run no ofereix ni comercialitza per si mateix ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

15k Formentera Night Run ofereix continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats. La informació que apareix en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits són facilitats pels propis anunciants, per la qual cosa 15k Formentera Night Run no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes i/o serveis.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

15K Formentera Night Run en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els llocs enllaçats esmentats.

15K Formentera Night Run no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per 15K Formentera Night Run i que siguin enllaçats en aquest Lloc web.

L’usuari o tercer que realitzi un enllaç des d’una altra pàgina web diferent al lloc web de 15K Formentera Night Run haurà de saber que:

No es permet la reproducció —total o parcial— de cap dels continguts i/o serveis del lloc web sense autorització expressa de 15K Formentera Night Run.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de 15K Formentera Night Run, ni sobre els continguts i/o serveis d’aquest.

A excepció de l’enllaç, el lloc web en què s’estableixi aquest enllaç no contendrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de 15K Formentera Night Run.

L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre 15K Formentera Night Run i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de 15K Formentera Night Run dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

15K Formentera Night Run, per si mateixa o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements contenguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i per tant se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa a la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de 15K Formentera Night Run.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de 15K Formentera Night Run. Podrà visualitzar els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat al lloc web.

En cas que l’usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web suposa una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a 15K Formentera Night Run a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest avís legal i condicions generals d’ús.

  1. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

15K Formentera Night Run es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del lloc web i dels continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i 15K Formentera Night Run es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària i se sotmetran als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.